Wednesday, May 7, 2014

Thursday, April 17, 2014

ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားထားတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈဆုိတာ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈနဲ႕လဲ မပတ္သက္ဘူး ေနထိုင္စားေသာက္မႈနဲ႕လဲ မပတ္သက္ဘူး ေျပာဆုိဆက္ဆံေရးနဲ႕လဲ မပတ္သက္ဘူး လူေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္နဲ႕ပဲ ပတ္သက္တယ္ စိတ္ဓာတ္ယဥ္ေက်းမွ ယဥ္ေက်းမႈအျပည့္အ၀ရိွတယ္ စိတ္ဓာတ္ယဥ္ေက်းမႈဟာ စံထားရမဲ့ ယဥ္ေက်းမႈပဲ

ျမတ္ဗုဒၶေဟာၾကားထားတဲ့ ယဥ္ေက်းမႈဆုိတာ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈနဲ႕လဲ မပတ္သက္ဘူး ေနထိုင္စားေသာက္မႈနဲ႕လဲ မပတ္သက္ဘူး ေျပာဆုိဆက္ဆံေရးနဲ႕လဲ မပတ္သက္ဘူး လူေတြရဲ႕ စိတ္ဓာတ္နဲ႕ပဲ ပတ္သက္တယ္ စိတ္ဓာတ္ယဥ္ေက်းမွ ယဥ္ေက်းမႈအျပည့္အ၀ရိွတယ္ စိတ္ဓာတ္ယဥ္ေက်းမႈဟာ စံထားရမဲ့ ယဥ္ေက်းမႈပဲ

Monday, February 25, 2008